Услови | MAPSY

Услови

Добредојдовте на MAPSY®,

 

Следните услови и правила („Договор“) ги регулираат сите употреби на веб-страницата „MAPSY“ („веб-страница”), услугите („Услуги“) и производите („Производи“) достапни на Интернет-страницата . MAPSY ги прилагодува и печати постерите директно на клиентите. Услугата и производите се нудат под услов на вашето прифаќање („Клиент“) без измена на сите услови и правила содржани овде и сите други правила за работа , политики и процедури за работа што може да се објавуваат повремено на Интернет-страницата од страна на MAPSY®

 

При користење на веб-страницата и услугата, вклучително и купувањето на производи, Клиентот се согласува да биде должен со овој Договор. Ако Клиентот не се согласи на овој Договор, тој нема да има право да ги користи веб-страницата и услугите.

 

Клиенти

За да поставите нарачка на Интернет-страницата, Клиентот мора да има најмалку 18 години и да не е под старателство. MAPSY® претпоставува дека малолетните лица кои вршат набавки на www.themapsy.com доставуваат вистинити информации за нивната возраст и / или ја поседуваат потребната согласност од нивниот старател за купување на продуктот. Ако не, Клиентот може да биде одговорен за можните трошоци што може да ги вклучи неважечки договор.

 

Одговорност на клиентите и посетителите на страницата

MAPSY го задржува правото да го измени овој Договор, цените или услови во било кое време без најава на клиентот. Клиентот на веб-страницата и услугите е одговорен за прегледување и запознавање со ваквите измени. Користењето на услугите од страна на клиентот по вакво известување претставува прифаќање на измената на условите од страна на клиентот.

 

Авторски права и трговски марки

Авторските права на Веб-страницата; Услугите; Производите и други материјал (колективно наречени „Материјал“), вклучително и без ограничување текстот, уметничките дела, дизајнот логоата, постерите, фотографиите, сликите, музиката, аудиото, видеото, компјутерските кодови и нивната селекција и аранжман се во сопственост на MAPSY® или трето лице.

Употребата на материјалот, репродукција, модификација, дистрибуција, репродукција, приказ или комуникација од кој било вид, е строго забрането без претходна писмена согласност од нас.

Клиентот признава дека трговското име и трговската марка MAPSY и било каква добра волја и углед создадени во однос на било која трговска марка, име на деловна активност или лого што му припаѓаат на MAPSY®, ќе останат единствен и ексклузивен имот на MAPSY® и дека ниту еден дел од овој договор нема за цел да ги пренесе права на интелектуална сопственост или било какви други права на Интернет-страницата, услугите и производите, освен правата дадени според овој договор, кои се наменети само за лична, некомерцијална употреба на Клиентот.

MAPSY LOGO 7.png